PA GA IMAMO!

Pa ga imamo. Projekt namreč. Z norveškimi in drugimi slovenskimi partnerji – Gimnazija Franceta Prešerna kot vodilni partner, Socialna akademija in BSC – regionalna razvojna agencija gorenjske, bomo odkrivali prednosti učenja na prostem. Po predstavitvi projekta na zaključni konferenci, je kar nekaj učiteljev pokazalo zanimanje in pripravljenost za delo. Zagnali smo se v delo in pregledali učne načrte. Čeprav med počitnicami. Vsak učitelj s svojega področja. Predvsem koliko zasledujejo kompetence 21 stoletja, ki jih želimo s projektom zasledovati in uresničevati. Delo smo usklajevali na sestankih v živo in korespondenčno. Ob koncu analize smo ugotovili, da učni načrti zasledujejo večino zahtevanih kompetenc.

Sonja Grilc, OŠ Franceta Prešerna Kranj