OBISK UČILNICE NA PROSTEM V ZAVODU SV. STANISLAVA

V okviru projekta School21 – Gremo ven smo obiskali Osnovno šolo Alojzija Šuštarja, ki deluje pod Zavodom sv. Stanislava. Tam nam je učiteljica razrednega pouka gospa Simona Cepin predstavila njihovo učilnico na prostem in dejavnosti, ki se tam odvijajo. Večinoma jo uporabljajo učenci razredne stopnje, seveda pa je za različne dejavnosti namenjena tudi učencem predmetne stopnje.

Prostor, namenjen učilnici na prostem, je ogromen in tako je naenkrat lahko v učilnici več skupin. V njej so različni kotički, med drugim imajo tudi ogromen kozolec toplar, ki omogoča zunanje dejavnosti tudi ob slabšem vremenu. S pomočjo staršev so postavili veliko klopi in miz, igral in celo oder za gledališke nastope. Tam imajo tudi prostor za številne dejavnosti, ki potekajo v času OPB, enkrat tedensko si celo pripravijo kakšno enolončnico ali pa si spečejo palačinke ali kostanj.

Otroci s svojimi nalogami se lahko porazgubijo po velikem prostoru in tako ne motijo drug drugega, ob tem pa se gibajo na svežem zraku. Vreme ne predstavlja nikakršne ovire, saj za to poskrbijo starši, ki otroke opremijo z ustreznimi oblačili in obutvijo.

Petra Mali, OŠ Franceta Prešerna Kranj