OBISK NORVEŠKE

Od 3. do 7. oktobra smo se podali na lov z novimi izkušnjami in spoznanji, ki jih ponuja norveški sistem izobraževanja in tudi njihove izkušnje. Obiskali smo 4 šole in eno organizacijo, ki se ukvarja z organiziranjem dejavnosti na prostem v okraju Møre in Romsdal – 3 osnovne šole in 1 srednjo. Norveški istem izobraževanja je malce drugačen od našega – do 7. razreda je nižja osnovna šola, 8. 9. in 10 leto je višja osnovna šola, sledi tri ali štiri leta srednje šole. Večina osnovnih šol, ki smo jih obiskali imajo predvsem maj učencev kot naše šole, tako v celi šoli kot tudi v oddelkih. Bistvena razlika je v tem, da morajo do 4. razreda vsaj enkrat tedensko izvajati pouk na prostem. V kasnejših letih izobraževanja pa je to zelo priporočljivo.

Učitelji in učenci so nam pokazali, kako poteka pouk ob takih dnevih. Predvsem gre za medpredmetne naloge, ki jih učenci rešujejo med igro oz. med gibanjem na prostem. Primer: učenci po okolici šole oz. delovnega prostora iščejo listke z nalogami, ki jih morajo rešiti oz. nanje odgovoriti in se vrniti k učiteljici z rešitvijo. In tako vse dokler ne najdejo in rešijo vseh nalog. Zelo zanimiv je bil tudi dan z učenci 1. in 2. razreda, ki so na obali fjorda iskali določene organizme (školjke, rake, polže, alge, morske zvezde….). Dobili so fotografije organizmov, posodico in gremo v morje oz. ob morje… Našli so vse mogoče. In toliko za informacijo – zunaj je bilo 10 stopinj Celzija. Ni bilo otroka, ki bi tožil čez mraz, mokroto, rahel pršec….. Na prostem so vsi zelo uživali. Vsi, prav vsi otroci so imeli tudi primerna oblačila – ni slabega vremena, so samo neprimerna oblačila.

Ob obisku smo ugotovili predvsem, da je velikokrat samo dobra ideja tiste, ki omogoča hiter prehod na pouk na prostem. Res smo v Sloveniji omejeni z normativi in mestne šole tudi s prostorom, vendar se marsikaj lahko ravno tako izvede. Žal na nam je bilo samo, ker nismo videli, kako pa bi pouk na prostem potekal na višji osnovni šoli.

Sonja Grilc, OŠ Franceta Prešerna Kranj