PRIROČNIK ZA STROKOVNE DELAVCE OSNOVNIH ŠOL

Priročnik, ki je nastal v okviru projekta Karierni Plac – Karierni center za mlade, je »pri roki« z idejami za izvajanje aktivnosti na področju karierne orientacije v osnovni šoli od 1. do 9. razreda. Je praktično naravnan in vsebuje aktivnosti za posamezna vzgojno-izobraževalna obdobja.

Aktivnosti spodbujajo razvijanje kompetenc pisanja, komunikacije in predstavljanja, prepoznavanja priložnosti, iskanja informacij in virov, presojanja informacij, prevzemanja iniciative, analitičnega in kritičnega razmišljanja, načrtovanja in oblikovanja ciljev, ustvarjalnosti, medosebne komunikacije in sodelovanja, sprejemanja različnosti, samorefleksije, prilagajanja, osebnega razvoja in vseživljenjskega učenja. Glede na individualne karakteristike strokovnih delavcev, način vodenja in usmerjanja pogovora z učenci, umeščanje v učni načrt itd. je zelo verjetno, da bo vsak izmed uporabnikov priročnika učencem omogočil, da bodo razvijali tudi še kakšne druge kompetence.

Priročnik si lahko prelistate in v digitalni obliki prenesete na POVEZAVI!