Odnos Študentov do Velikih Plenilcev v Sloveniji Pred in Po Igranju Vlog

V juniju 2023 je predstavnik projekta LIFE Lynx obiskal Gimnazijo France Prešeren v Kranju, da bi izvedel delavnico igranja vlog. Cilj je bil pridobiti vpogled v stališča študentov glede prisotnosti velikih plenilcev, vključno z risi, ter oceniti morebitne spremembe njihovih mnenj in občutkov po 35-minutni delavnici.

Analiza je temeljila na anketi, ki je bila izvedena pred in po delavnici igranja vlog. Vprašalnik ankete je zajemal stališča študentov o velikih plenilcih in njihova mnenja o ukrepih za obvladovanje konfliktov med ljudmi in divjino.

Šestinšestdeset študentov starih 15-16 let je sodelovalo v študiji pred delavnico. Niso vsi ostali do konca delavnice, zato je bilo vključenih 52 študentov v anketiranje po delavnici. V septembru 2023, 3 mesece po delavnici, smo študijo ponovili.

Pred delavnico je manjšina študentov izrazila prepričanje, da v Sloveniji obstaja preobilje velikih plenilcev, vključno z risi, kar povzroča veliko škodo živini in preoblikovanje podeželja. Predlagali so pomen uporabe zaščitnih ukrepov za reševanje konfliktov skupaj z večjim odstrelom kot rešitvijo za zmanjšanje konfliktov v vseh izvedenih anketah. Poudarili so tudi potrebo po državni finančni podpori za pomoč rejcem živine pri zaščiti njihovih živali.

Večina študentov, ki prej niso imeli mnenja, se je po študiji izrekla proti odstrelu, saj so velike plenilce dojemali kot inteligentna in čutna bitja. Ti pogledi so se več kot podvojili pred in po delavnici ter se zmanjšali v septembru. V septembru se je povečal odstotek študentov brez mnenja.

Na koncu je dodaten del anketiranja meril občutke študentov glede prisotnosti velikih plenilcev. Opazili smo, da so študenti, ki so sprva izrazili strah in nelagodje glede prisotnosti velikih plenilcev, po delavnici nekoliko povečali svojo nelagodje. Tisti, ki že prej niso izražali strahu, so se zdela malenkost bolj prestrašeni, kar je bilo v nasprotju z pričakovanji delavnice. Glavni razlog bi lahko bila razlaga študenta o zgodbi iz družine, ki je pripovedovala zgodbo kmeta, ki je pripovedoval zgodbo o volkovih v njihovi vasi… V septembru se je ta strah še povečal, verjetno zaradi negativnih stališč in člankov v lokalnih medijih med poletnimi počitnicami.

Študija razkriva raznolikost stališč študentov o odnosu do velikih plenilcev v Sloveniji. Delavnica igranja vlog je vplivala na nekaj sprememb v mnenjih in stališčih študentov. Nadaljnje raziskave in izobraževalne pobude so potrebne za spodbujanje celovitega razumevanja medčloveških odnosov z divjino in spodbujanje trajnostnega sobivanja.

Zapisala: Nina Ražen, Gimnazija Franceta Prešerna