Usposabljanje učiteljev za nove metode dela

Zadnje avgustovske dneve učitelji po navadi namenimo tudi različnim vrstam izobraževanj in usposabljanj. Tako smo izvedli tudi izredno zanimivo izobraževanje z delavnicami »Mladostniki in učilnica na prostem«.

Na delavnicah smo tako učitelji razredne kot predmetne stopnje prisluhnili dvema izkušenima predavateljema, ki se posvečata mladim, Nadi Zupančič in Martinu Lenarčiču. Predstavila sta nam uporabne metode in igre, ki jih lahko uporabimo v različno velikih skupinah, metode in igre medsebojnega spoznavanja, spretnosti in sodelovanja.

Vsi opolnomočeni smo marsikatero igro oz. metodo preizkusili v razredih, tako pri razrednih urah, kot tudi na taborih in otrokom so bile zelo všeč.

Zapisala Petra Mali, OŠ Franceta Prešerna Kranj