O projektu

21. stoletje prihajamo!

Glavni cilj projekta je, da s pomočjo razvoja nove metode in orodja poučevanja, mlade že med procesom formalnega izobraževanja opremimo z veščinami in znanji 21. stoletja, ki so potrebni za delo in življenje.

Premagovali bomo izzive

Pasivnosti (apatičnosti) učencev,
kampanjskega učenja namesto učenja za življenje,
pomanjkanja samoiniciativnosti
in odsotnosti kritičnega razmišljanja.

DOPRINOS

Učenci: boljša priprava na samostojno življenje in boljša zaposljivost na trgu dela.

Učitelji: nova znanja za novo metodo in orodje, ki bodo motivirala učence, njihovo domišljijo in samoiniciativnost.

Regija: inovativni procesi izobraževanja, ki prispevajo k boljši delovni sili, bolj zaposljivim mladim, ki lahko delujejo na delovnih mestih z višjo dodano vrednostjo.

Nacionalna raven: izkušnje izvedenega pilotnega procesa, ki se lahko prenesejo na ostale šole/regije.

PARTNERSTVO